STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROMYK