STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZDOLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY IM A GOŁĄBA