PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO SUPON S A