LECH-PLAST TYCZYŃSKI GOTWALD-TYCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA