MALAM ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI SP. J.