PA MI RA SPÓŁKA PRODUCENTÓW JAJ KONSUMPCYJNYCH SP Z O O