SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW DLA PRZETWÓRSTWA TOMAPOL