JANIKOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI DAR SERCA